За радиото и радиосъобщенията

Първото известие за радиото в България е поместено в списание „Сборник на пощите и телеграфите“, кн. 1, 1897 г. Там се отбелязва: „Предаване на телеграми без жици! – Един млад италианец, Маркони, е разрешил според съобщението на лондонския кореспондент на Frankfurter Zeitung задачата за предаване на телеграми без металически жици – първите публични опити с новото изобретение са направени в Toynbee Hall, в присъствието на самия Маркони. Два сандъка се поместиха на двата края на залата, и щом в единия се пусна тон, в другия веднага се чу звън.“

На 24 април 1897 г. д-р Герчо Марковски, учител по физика в Софийската мъжка гимназия, изнася първата публична лекция за радиото. Той говори пред членовете на софийския клон на Българското природоизпитателно дружество на тема „Телеграфът на Маркони“. Сказката е четена в днешната сграда на Факултета по журналистика. През 1911 г. фирмата „Телефункен“ инсталира първата флотска радиостанция на крайцера „Надежда“. Следващата година влиза в действие бреговата радиостанция, построена през 1909 г. край с. Франга, Варненско. По време на Балканската война се появяват и подвижни радиостанции за нуждите на армията.

Радиоапарат „Радиола“, 1927 г.

През 1925 г. в София се създава първата българска радиоработилница „Първо българско радиоателие „Електрон“ от Г. и Б. Вълкови. През декември 1929 г. там за първи път е излъчена българска реч от радиопредавател, построен от радиотехника на Първа инженерна дружина в София Георги Вълков.

На 20 декември 1929 г. в. “Радиовести“ публикува съобщение: „Радиолюбители, редакцията поема инициатива за една общонародна кооперация „Родно радио“ за създаване на любителска радиоразпръсквателна станция и евентуално да се яви на търг за националната радиостанция.“

Радиоапарат „Тулан“ 1939 г.

На 30 март 1930 г. е основан съюзът „Родно радио“, който получава концесия от държавата за уреждане на радиоразпръскване. В сградата на ул. „Бенковски“ № 3 в София първоначално е използван предавателят на Г. Вълков. Емисиите започват през юни 1930 г. В началото на 1932 г. предавателят е с мощност 500 вата и излъчва всеки ден от 13,00 до 15,30 ч. (в събота и неделя и вечерни емисии). От 1 януари 1933 г. мощността му достига 650 вата и „покрива цяла България“.

На 31 януари 1935 г. влиза в действие Наредбата-закон за радиото, според която радиоразпръскването се поема от държавата.

текст: Люба Дашовска, "100 неща, които трябва да знаем за техническия прогрес на България", издателство "Световна библиотека", София

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Created by webdesign-123.com

bg_BGBulgarian