За колекция „Шевни машини“ на Национален политехнически музей

инж. Светозарар Карарадева, зам. директор

Създаването на шевната машина в средата на XIX в. променя съществено облика и възможностите на шивашкия процес –  както като домашна дейност, свързана с направата на облекло, така и като самостоятелен занаят. Ефективните резултати от нейното използване осигуряват бързото й разпространение, съпътствано от разрастващо се производство, усъвършенстване и създаване на различни видове шевни машини за битови и промишлени цели.

Зад създаването й стоят многобройни усилия и опити за замяна на шиенето на ръка с машина. През 1755г. англичанинът Чарлз Вейзентал, прави шев, използвайки машина с игла.   Между 1830 и 1850 г. в САЩ, Англия и Франция са издадени повече от 30 патента, но най-голямо практическо приложение получава машината за верижен бод на френския шивач Тимоние. Междувременно в САЩ, Хънт конструира машина  за прав двуконечен бод като използва совалка за втория конец, а Хоу усъвършенства иглата, извършваща възвратно-постъпателно движение.

През 1851 г., използвайки постигнатото от своите сънародници, Исак Мерит Сингер изобретява и патентова  ръчна шевна машина с транспортно колело и притискащо краче. Конструкцията се оказва сполучлива и  дава възможност за шиене както на дебели и тънки платове, така и на кожи. През 1856г.  се появява и първата крачна машина на фирмата, а името „Сингер“ [1] започва да се използва като синоним на шевната машина.

По модела на Сингер, през втората половина на XIX в., в Европа се създават многобройни фабрики, произвеждащи  собствени модели шевни машини – най-много в Германия , Великобритания и Франция.

В България шевните машини започват да се появяват почти по същото време – купувани и внасяни предимно от Турция, Гърция и Русия.  През 20-те и 30-те години на XX в. са открити и първите търговски представителства на европейски машини, но  най-много са на “SINGER”.

            Колекцията „Шевни машини“ на Националния политехнически музей /НПТМ/ включва  62 бр. машини и отделно от тях – около 15 бр. различни видове принадлежности, крака (без машина) и др. В голямата си част, те са дарения на музея, а останалите – откупки. Най-многобройни са моделите на “SINGER” (14 бр.), което е обяснимо поради факта, че това са били най-масово разпространените и използвани шевни машини и в България. Колекцията включва и  други популярни (и не толкова) европейски марки. Повечето са произведени в Германия – част от тях са обект и на настоящото  представяне. Най-старата машина към момента е от 70-те год. на XIX в., а най-новата е произведен 100 години по-късно.

Шевните машини, като всеки друг вид техника, подлежат на различни класификации взависимост от различни критерии. Макар и не много голяма, музейната колекция, съдържа не само разнообразни като марки/модели машини, с характерни конструктивни особености за съответния производител, но и с различно предназначение. Това позволява те да бъдат представени последователно в две основни групи.

Обикновени -  изпълняват основно прав двуконечен шев [2] при ушиване на дрехи, бельо от тъкани и трикотаж. Основните механизми на тези машини са: на иглата, совалката /грайфера, на конецоопъвача и транспортния. Те се привеждат в движение от главен вал, задвижван от маховик (задвижващо колело), което осигурява съгласуване на действията на тези механизми. За един оборот на главния вал се извършва целият цикъл за образуване на един бод от шева.

Специални  - изпълняват зигзаговиден  или верижен шев [3] (едноконечен, 2-, 3- и многоконечен). Това са машини за илици, бродерия, оверлок и други, които се използват най-вече за индустриални цели. Тези машини имат същите основни механизми, както и допълнителни, взависимост от конкретното им предназначение- използват  плетач/и  вместо совалка, различна форма на игла, допълнителни приспособления и др.

Представените машини са изработени от чугун - обикновено черен или са с черно лаково покритие. В конструктивно отношение, обикновените, както и част от специалните, се състоят от:

  • Основна плоча, под която са разположени совалковият/грайферен механизъм, транспортният, на плетачите и др.
  • Ръкав, монтиран върху основната плоча. В предната му част са поместени

механизмите на: иглата, конецоопъвача, на притискащото краче. В хоризонталния участък на ръкава се намира главният вал. Върху ръкава или в близост до него обикновено е монтиран регулаторът за опъване на горния конец, механизмът за навиване на конец за калерчето /не винаги/, както и регулаторът за дължината на бода и др.

Задвижването на машините  и механизмите в тях се осъществява ръчно чрез маховик (задвижващо колело), крачно – чрез педал, или чрез ел.двигател.

С оглед на тази класификация, в представените, по-долу, експонати от колекцията, са посочени само определени конструктивни особености, декорация и производител, без да се описва подробно тяхното устройство и действие.

Обикновени шевни машини

Ръчна шевна машина “SINGER” модел 12 /New Family/. Произведена през 1893 г., от “THE SINGER MANFG. CO.” в Елизабетпорт, Ню Джърси, САЩ,

ф. № 11374826, (ОФ 06074).

Машината е с характерната, за ранните модели на “SINGER” основа - с формата на цигулка. Използва продълговата - лодкообразна совалка със специално вдяване на долния конец в 3 от 5-те  й отвора (тройно опъване). Винтът за опъване на горния конец е монтиран върху горната част на игления механизъм – често срещано при машините, произвеждани до края на XIX в.  Към маховика е монтиран винт, който спира и съответно пуска в движение игления механизъм (при навиване на конец на калерчето). Върху основната плоча е разположен  регулаторът за дължината на бода и механизмът за навиване на конец върху калерчето. Машината е монтирана подвижно чрез панти върху дървен правоъгълен плот.

Декорацията на експоната, в голямата си част, не е запазена, но е интересно да се спомене за дизайна, използван за този модел машини. Известен е като „Отомански карамфили“ и е създаден специално за “SINGER” модел 12. Патентован е в патентния офис на САЩ в Ню Джърси под № 15218 от 5.08.1884 г.[ 4]

Singer "New Family" за пръв път се появява през 1856 г. в края на Американската Гражданска Война. По-късно е преименувано на Singer Model 12 (12K в Обединеното кралство) и остава в производство почти 40 години. [5]

Крачна шевна машина „SINGER модел 15 К. Произвeдена е през 1914 г. в клона на “ THE SINGER MANUFACTURING” в  Клайдбенк, Шотландия,  ф. №  F 4697134, ( ОФ 06730).

Машината работи с кръгла совалка, разположена  вертикално под основната й плоча. Регулаторът за опъване на горния конец е монтиран върху челната капачка на ръкава. Механизмът за навиване на конеца на калерчето е между ръкава и маховика, а винтът за регулиране дължината на бода и хода на движение (напред-назад) е в предната част на ръкава. Машината е с отлично запазена златиста декорация -„Сфинкс“ (или „Мемфис“) - използвана за машините, произвеждани от 1890-те до 1950-те/.[ 6 ]

Машината е поместена в красив дървен шкаф, покрит с черешов фурнир. Изваждането й става механично чрез бутон от дясната страна на шкафа. Горните челни вратички се прибират към стените на шкафа, като по този начин подпират основата на машината. Долните се отварят навън и освобождават пространството към педала за задвижване на машината. При отварянето на  крайната лява вратичка се откриват  чекмеджета за помощни материали.

Крачна шевна машина „SINGER”, модел 66 К. Произведена е през 1918 г. от “The Singer manfc. Co” в Килбои, Шотландия,   ф. № F 8324699, (ОФ 06731).

Това е един от най-масово използваните модели – с лесно вдяване и здрав, и гладък шев, позволяващ шиенето на почти всякакви видове тъкани и одеала. Машината използва неподвижна хоризонтална совалка, което улеснява поставянето на калерчето в нея. Винтът за регулиране на дължината на бода е в предната част на ръкава. Между маховика и рамото е монтиран механизмът за навиване на конец за калерчето.

Произведените в Шотландия машини са с три различни декорации. Първата (в нашия случай) - с листенца от лотос. Следва – „сфинкс“, като при модел 27 К и накрая – „червено око“. Челната капачка на ръкава е също с красива релефна флорална декорация. Моделът е произвеждан от 1907  до около 1920 г.[ 7]

Ръчна шевна машина „Little Wanzer. Произведена е между 1860 -1870 г. от

„R M WANZER & Co“ в Хамилтън , Канада. Тя е едно от последните попълнения на колекцията и към момента е най-старият експонат в нея. Конструкциятапредставлява обратно „с“, горната част на която завършва с игления механизъм, а  долната е кръгла чугунена основа. Работният плот е с кръгла форма и под него е разположен механизмът за движение на совалката. Тя лежи върху легло – планка, което се застопорява от палеца на пружинен лост. Совалката извършва вертикално реверсивно движение. Механизмът за навиване на конеца на калерчето е монтиран в близост до маховика. Машината е закрепена към правоъгълна мраморна стойка, която й осигурява стабилност и устойчивост.

„R M WANZER & Co“ е първата и най-голяма фабрика за шевни машини в Канада до 90-те години на 19 в. Създадена е в Хамилтън през 1860-61 г. от Ричард Мот Ванцер.

Компактният размер, лекота и ниска цена на машината я превръщат в една от най-популярните шевни машини между 1860 – 1870 г. и най-продаваните не само в Америка, но и в цяла Европа , Южна Африка, и др. [8]         

Представянето на следващите две машини е свързано и с един интересен факт около имената/моделите, с които те са били известни и разпространявани – включително и в България. Много често, за техен производител  (или модел) се приема името на техния вносител или разпространител (от Турция, Гърция, и др.), а не действителният. В исторически план (последните 2-3 десетилетия на XIX и нач. на XX в.), причината за това „объркване“ е свързана от една страна, с голямото  разнообразие  на модели европейски и американски шевни машини, предлагани в големи пазари като например Истанбул и Солун – местата, от които машините идват и у нас. От друга, заради голямото търсене и конкуренцията, някои от  търговците са продавали внесените машини не само с търговската марката на производителя, а и със собствената си. Нещо повече, според изследователи на османския пазар по това време, някои търговци, използвайки добрите си взаимоотношения с производителите, поръчвали при тях машини, които впоследствие маркирали като свои. По този начин, а и с годините,  тези машини визуално са били отъждествявани не с името на производителя си, а с това – на техния вносител или разпространител. [9]

Такъв е случаят с ръчната шевна машина (ОФ 00537)  от колекцията на НПТМ. Върху основната й плоча е нитована търговската марка на “M.J.MERTZANOV CONSTANTINOPOL”. [10]. Тя е произведена е между 1880 -1890 г., от G.N. & Cc.a A. (GRIMME NATALIS CO) вБрунсвиг, Германия, ф. № 153219.

Машината е монтирана върху декоративна чугунена поставка. Игленият механизъм, намиращ се в предната част на ръкава, е открит и от двете страни. Крачето за притискане на плата се задвижва от малко лостче, което освен нагоре и надолу, се движи се и наляво. Разположено е в горната - предна част на рамото. В десния ъгъл на основната плоча има винт със скала и стрелка, чието предназначение е за промяна дължината на бода. Машината използва продълговата – лодкообразна совалка, която извършва хоризонтално реверсивно движение. Липсва механизмът за навиване на конец за калерчето.Машината е с частично запазена декорация по ръкава и поставката.

Фирмата „G.N. & Cc.a A“ е създадена през 1871 г. от Карл Грим и Кауфман А. Наталис. През 1890 г. тя разнообразява своето производство със сметачните машини “Brunsviga“, които стават изключително популярни в цяла Европа. [11]

“JENNY & VOCK – SALONIQUE” [12], е еврейска предприемаческа фирма в Солун -  Гърция, разпространявала марката „ORIGINAL BRUNONIA“, производство на “Bremer & Bruckmann”,Брунсуиг, Германия. В музейната колекция  фигурират две шевни машини /ОФ 03884, ОФ 04300/, който са маркирани от посочените производител и вносител.

При ръчната шевна машина (ОФ 04300, произведена  между  1890  - 95 г., ф. № 211579) -   една изнесена извън ръкава мотовилка, пренася движението от главния вал към игления механизъм. Използва също продълговата - лодкообразна совалка. Върху горната част на ръкава е монтиранкръгъл регулатор за опъването на горния конец. Дължината на бода се регулира чрез малко лостче, разположено вляво под основната плоча на машината. Механизмът за навиване на конеца за калерчето е монтиран до маховика. В краищата на основната плоча и декоративната поставка е запазена частично декорация от флорални елемнти, оцветени в жълто.

Търговската марка на производителя е гравирана върху предния  подвижен капак, покриващ отвора за совалката. Фабриката “Bremer & Bruckmаnn”,е основана през 1871 г. и е произвеждала шевни машини до 1922 година. Марката „ORIGINAL BRUNONIA“ [13] e  произвеждана между 1876 и 1900 г.

В колекцията са включени два експоната (ОФ 01402 и ОФ 03512) , произведени от една от най-старите фабрики за шевни машини в Германия - „WERTHEIM“. Тук ще бъде представен модел Superba, произведена през 1899 г., ф. № S 6469521.

Машината е монтирана върху дървен плот, в предната част на който е оформена мерителна линия от по-тъмен и светъл фурни. Пред ръкава се намира винтът за регулиране на дължината на бода, а зад него, върху основната плоча, е монтиран механизмът за навиване на конеца върху калерчето. Опъването на горния конец се осъществява от две притиснати една към друга шайби, разположени върху челната страна на ръкава. Машината използва продълговата – лодкообразна совалка, която извършва хоризонтално възвратно-постъпателно движение.

Декорацията от цветни геометрични и флорални елементи на машината – в голямата си част - не е запазена. Но отпред, на ръкава, ясно се вижда част от характерния за тази марка мотив - с глава на джудже и винетка от листа. Джуджето, вече в цял ръст и носещо на рамото си чук, присъства и в търговска марка на производителя, която е нитована под мотива.

Компанията за шевни машини „Wertheim“ е основана през 1868 г. от Джоузеф Вертхайм във Франкфурт, Германия. Тя произвежда машини до 1932 г., а моделът „Superba“ - в периода между 1880 и 1890 г. - най- късно до 1915 г. [14]

Едни от популярните европейски марки, използвани в България, от началото на XX в. нататък, са  „AFRANA” и “ANKER”.

Ръчната шевна машина AFRANA е едно от последните постъпления в музейната колекция. Произведена е между 1900-1910 г. от “BIESOLT & LOCKE” вМайсен, Германия,  ф. № Т 740126.

Декорирана е със стилизирани флорални мотиви в по-светло и тъмно златисто, и светло зелено. Монтирана е подвижно чрез панти  върху дървен плот, върху  предната част на който е оформена мерителна линия – с по-тъмен и светъл фурнир. От дясната страна, под маховика, има вградена кутия с плъзгащ се капак за принадлежности.

 От вътрешната страна на основата на ръкава са изписани буквите „V.S. F” – което е означение, че моделът, използва  „вибрираща/люлееща се совалка“.

Отпред, върху основата на ръкава, е монтиран механизмът за навиване на конец върху калерчето, а в противоположната му страна е  регулаторът за опъване на горния конец. Към този модел не е предвиден регулатор за определяне дължината на бода. В средата на основната плоча е нитована търговската марка на производителя.

Фирмата “Biesolt & Locke” [15]  е създадена от Максимилиан Бизолт Рейнхолд и Херман Локе през 1869 г. Моделът „AFRANA” започва да се произвежда от около 1890 г. и става основен техен продукт. Фирмата престава да съществува през 1914 г., а фирменото наименование е използвано от “Seidel & Naumann” до около 1925 г.

Крачна шевна машина “ANKER”, модел R. Произведена е в нач. на XX в. от “Anker – Werke”, Билефелд, Германия, ф.№ 01118643, (ОФ 06546).

Машината е монтирана върху дървен плот, с оформена мерителна линия от по-тъмен и светъл фурнир. Под нея, вляво, има чекмедже за принадлежности. Използва кръгла ротационна совалка, което е пояснено и от буквата “R”, изписана от вътрешната страна на рамото. Механизмът за навиване на конец на калерчето е монтиран върху рамка в близост до маховика. В предната част на рамото е механизмът за регулиране дължината на бода и хода на шева. Под него е нитована търговската марка на производителя с характерната котва в средата. „Котва“ е гравирана и върху кръглата капачка в задната част на рамото. Присъства като елемент и върху краката на машината. Търговската марка “ANKER” ( в превод от немски език – „котва“) се появява през 1894г.  От 1906 г. котвата става задължителен елемент във всички търговски марки на фирмата. Машината е с декорация от стилизирани флорални елементи  в по-тъмно и светло златисто върху основната плоча и рамото.

Фирмата е  създадена е през 1876 г. от Карл Шмид и първоначално е произвеждала само шевни машини. По-късно започва производство и на касови апарати, малки мотоциклети и велосипеди. [16]

Едни от последните постъпления в колекцията са две крачни машини BALKAN, произведени през 20-30 те год. на XX в. от „Berndt and Brune“[17] в Берлин, Германия. Много близки в конструктивно отношение и като време на производство, те се отличават предимно по формата на работната маса, върху която са монтирани и затова, тук ще бъде представена само едната от тях.

Машината е монтирана подвижно с  панти към дървената работна маса, които позволяват закрепването й отгоре при работа и  след това - прибиране в кутията под нея. Използва кръгла совалка, монтирана вертикално. Има регулатор за дължината на бода и хода на шева, монтиран в предната част на рамото, а под него е нитована запазената марка на производителя. Вляво е механизмът за навиване на конец на калерчето.

Машината е с отлично запазена декорация от флорални мотиви и розетки в златисто. В горната си част краката са свързани с напречна правоъгълна рамка, в която е изписано с метални златисти букви името  “BALKAN”.  В розетка, в долната част на краката, е оформена търговската марка на производителя.

Ръчната шевна машина “Vestazinha” (ново постъпление) е разновидност на популярния модел „VESTA“.  Произведена през 1925-30 г. от „L. O. Dietrichв Алтенбург, Германия, ф. № 2012483.

Машината е с отлично запазена декорация  от стилизирани пъстроцветни флорални мотиви и розетки. Използва продълговата – хибридна совалка, извършваща реверсивно движение. Отличава се с по-малки размери, спрямо останалите ръчни машини.

Фирмата е създадена е през 1871 г. (наричана често „LOD“ -  от инициалите на нейния основател L. O. Dietrich) и е съществувала до около началото на Втората световна война.  Моделът “Vestazinha” е произвеждан от 1922 г. и е бил предназначен най-вече за португалоговорящите държави. [18]                    

Специални шевни машини

В колекцията на музея, към тази група, влизат три машини за изработване на илици, зачистваща - тип „оверлок“, машина за бродерия и сарашка (за шиене на кожени изделия).

Крачна шевна машина за бродерия. Произведена е в нач. на XX в. от„Lintz & Eckhardt” в Берлин, Германия, (ОФ 04495)

Машината е с открит иглен механизъм и  частично открита конусна зъбна предавка, придаваща движение от главния вал към механизма. Придвижването по плата става чрез пръстен с назъбена долна повърхност, който се движи нагоре и надолу. Иглата - кука се движи вътре в него и оформя верижен шев, в  който участва и въртящ се плетач, разположен в гнездо под основната плоча. Под плота на машината има ръчка, при чието повдигане или  спускане се променя ходът на шева – от прав в криволинеен.

Декорацията е от стилизирани  флорални елементи (в златисто, светло зелено и розово), оформящи бордюр и розетки. Името на производителя е изписано върху задната част на рамото. Върху основната плоча на машината е нитована марката на производителя.

Фирмата „Lintz & Eckhardt  [19]  е основана през 1877 г. и съществува под това име до 1914 г.

Крачната машина за илици на бельо “SINGER”, клас  84-2  [20] е предназначена за индустриални цели.  Произведена е през 20-те год. на ХХ в. от “THE SINGER MANFG.CO”, в Бриджпорт, Кънектикът, САЩ,  ф. № W 383457, (ОФ 05562).

Използва се за изработването на прави илици  със затяжка в двата края. В тази връзка, тя е с по-сложен иглен механизъм, като иглата, освен движение нагоре и надолу, извършва и напречно отклонение, в резултат на което се образува зигзаговидния обшиващ шев на двата ръба на илика. Затяжката в двата им края става чрез увеличаване на напречното отклонение на иглата, като се захващат и двата ръба. В близост до игления механизъм функционира и нож за прорязване на тъканта между ръбовете. Други два отделни  ножа служат за отрязване на горния и долния конец (в началото и края на илика). Машината използва и приспособление със сменяеми правоъгълни шаблони за оформянето на илика, което играе ролята и на притискателно краче.

Крачната машина за илици “ SINGER AUTOMAT”, клас 23 [20] е същоза индустриални цели и е предназначена за изработване на илици с „око“  - за връхно и горно облекло. Произведена е също в нач. на ХХ в. от “THE SINGER MANFG.CO”, (ОФ 05563 ), ф. № 5335

Образува верижен шев, в който участват вертикална игла-кука, два плетача и два бримкодържача, монтирани в плетачното легло на основната плоча на машината. След обшиването на илика, платът се прорязва чрез нож, монтиран върху лоста, намиращ се пред рамото на машината. Тук също се използва сложен иглен механизъм, който освен, споменатия при предходната машина зигзаговиден шев, прави и завъртане на 180 при обшиване на „окото“ на илика. Придвижването на плата за тези действия се осъществява от специална (сменяема) шейна. Върху нея са монтирани  притискателните крачета, оформящи вида и големината на илика. Самата шейна се движи в радиалните канали на работната плоча.

Шевната машина,  тип оверлок / клас 35 FT / е последната в настоящото представяне на избраните от колекцията специални машини.   Тя епроизведена в средата на ХХ в. от “E. IRMSCHER & Co “ в Бургщадт, Германия, ф.№ 3118, (ОФ 06688).

Използва се за обшиване - зачистване на изделия от по-груби тъкани и одеала. Образува  двуконечен верижен шев, в който участват игла, плетач и разширител. Има два регулатора за опъване на конеца – за иглата и за плетача. Притискателното краче освен движение нагоре и надолу, позволява движение и наляво. Машината се монтира върху плот, осигуряващ устойчивост. Задвижването се осъществява чрез ремъчна предавка с електродвигател.

В колекцията присъстват и две шевни машини, които прибавят към нашата класификация  и една „трета група“ – на детските шевни машини.

Първата от тях (ОФ 01379) е известна като   „Сингер“ № 20,  и е произведена  през 30-те год. на ХХ в. от “THE SINGER MANFG.CO.” в Елизабетпорт, Ню Джърси, САЩ. Машината е специално проектирана и изработена за деца, които искат да се научат да шият. Изпълнява едноконечен верижен шев, в образуването на който  участват иглата и плетач. Задвижването се осъществява от маховик с ръкохватка. Чрез система от зъбни колела и лостове се задвижват осите, на които са монтирани плетача и игления механизъм. Работният плот на машината е правоъгълна метална плоча, закрепена към тялото на машината с два винта. На част от детайлите са щампирани цифри от 1 до 6, които показват последователността за вдяването на конеца от макарата до иглата. В основата на машината са оформени две успоредни издатини, в които се поставя метална скоба за прикрепване към маса.

Производството на тази машина започва от 1910 г. и продължава /с малки промени /до 1970 г. [21]

 „Muller“,  модел 12 (ОФ 00544), е една от първите детски шевни машини, произведени от фабриката на F. W. Muller в Берлин, Германия  през 90-те години на XIX в. Има „двураменна“ конструкция – в горното рамо е валът, задвижващ игления механизъм, а в долното – този, който задвижва плетача. Монтирана е подвижно (с винт за закрепване в предната част) към декоративна поставка. Декорирана е с флорални мотиви в златисто.

Фабриката на Фридрих В. Мюлер е основана през 1868 г. в Берлин, Германия. Производството на детски шевни машини започва около 1888 г. и продължава до около 70-те години на ХХ в. [22]                    

Частта от колекцията на НПТМ, неразгледана в настоящия материал към момента, включва различен брой шевни машини от марки като: “RENANIA ORIGINALE” (80-те год. на XIX в.), “GRITZNER” (кр. на XIX  и нач. на ХХ в.), “STOEWER” (нач. на ХХ в.), “SIEDEL & NAUMANN” и “ NAUMANN”  (кр. на XIX и нач. на ХХ в.), “KÖHLER” (нач. на ХХ в.) “ LONDON” ( кр. на XIX и нач.на ХХ в.), “CONSTANT PEUGEOT“(нач. на ХХ в.), освен посочените по-горе и още 10 бр. “SINGER” ( кр. на XIX  и нач. на ХХ в.), “PFAFF” ( кр. на XIX и нач. на ХХ в.),  “DÜRKOPP” и “UNION” (от средата на ХХ в.), сарашка (за кожи) машина „PATENT ELASTIC“, от 90-те години на XIX в. и др. Те ще бъдат обект на представяне в следващи публикации.

2018 г.

Литература:

  1. Косев, К., Машини и апарати за шевната промишленост“, С., 1973 г.
  2. Трифонов, К., Шевни машини и съоръжения, С., 2005
  3. Хед, К., „Стари шевни машини“, 1982 г. /превод/
  4. Червяков, Ф.И. и Сумароков, „Шевни машини“, С., 1965 г.

Бележки и интернет-източници:

[1]  През 1863 г. фирмата се преименува във  „Singer Manufacturing Company“със седалище в Ню Йорк, а в 1871-72 г.е изградена и фабрика в Елизабетпорт, Ню Джърси; в Андерсън, Южна Каролина; в Бриджпорт, Кънектикът. Създадени са фабрики и в Европа –  през  1867 г. в Глазгоу, впоследствие заменена с доста по-голяма в Клайдбенк, Шотландия; в Подолск, Русия през 1902 г.и др.

[2]  При образуването на този шев, иглата прекарва през материала горния конец и повдигайки се нагоре оформя бримка, през която преминава совалката и прекарва през нея долния конец.Свободно висящата бримка се затяга при връщането на совалката в изходно положение и движението на иглата нагоре.

[3] Образуването на едноконечния верижен бод се осъществява чрез захващане на иглената примка от плетача, който при по-нататъшното си въртене я разширява и я задържа върху себе си. При по-нататъшното му завъртане рогчето попада повторно в примката. Пробождайки повторно материала за шиене, иглата започва да се движи нагоре и плетачът, захващайки новата примка я прекарва в образуваната първа примка. При по-нататъшното движение на иглата първата примка се освобождава и се затяга.

 [4]     http://ismacs.net/singer_sewing_machine_company/decals/domestics/ottoman_carnations.html

 [5]    http://www.singersewinginfo.co.uk/12/

 [6]    http://ismacs.net/singer_sewing_machine_company/home.html

[7]     http://ismacs.net/singer_sewing_machine_company/home.html

[8]     https://fiddlebase.jimdo.com/canadian-machines/wanzer-sewing-machine-co/

[9]     Quataert, D. 1992. Manufacturing and Technology Transfer In The Ottoman Empire 1800-1914.  İstanbul Strasbourg: The Isis Press

[10]   Марката “M.J.MERTZANOV CONSTANTINOPOL“ носят много ръчни шевни машини,      закупени от турския пазар през периода 1880 – 20-те год. на ХХ в.Търговската къща е основана през 1872 г. и е била една от най-големите турски вносители на шевни машини от Великобритания / Jones / , Германия /  Saxel Regia (Siedel & Naumann), Grimme Natalis & Co. / и Сащ / Howe, Singer, Wheeler и Wilson и Willcox и Gibbs, Little Wanzer, Raymond и Little Howe/.

[11]      http://www.sewmuse.co.uk/grimme,%20natalis%20&%20co.htm

[12]  http://hellenicgenealogygeek.blogspot.com/2018/04/1548-names-jewish- entrepreneurship in.html

[13]      http://needlebar.org/nbwiki/index.php/Bremer_%26_Bruckmann

[14]      http://www.sewalot.com/wertheim%20superba.htm

[15]      https://triumphbicycles.wordpress.com/1888-biesolt-locke-sewing-machine/

[16]      http://www.sewalot.com/hengstenberg_machine_history.htm

[17]      http://www.naehmaschinenwerk.de

[18]      http://www.sewalot.com/index.htm

[19]      http://www.naehmaschinenwerk.de

[20]      http://test.simanco.net/singer_sewing_machine_company/model-list/classes-1-99.html

[21]      http://www.sewalot.com/singer%20toy%20model%2020.htm

[22]      http://www.sewalot.com/muller_0.htm

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Created by webdesign-123.com

bg_BGBulgarian