Киномашина „Балкан” в експозицията на Националния политехнически музей

         

Чавдар Кисьов – уредник в НПТМ

В края на лятото през 1993 г. в НПТМ е получено известие от ВИИИ „Николай Павлович” /художествената академия/ за безвъзмездно предаване на кинопост „Балкан” от кинокабината на учебната кинозала в академията. Кинопостът е произведен в завода за киномашини „М. В. Ломоносов”, който е част от комплекса Военни машиностроителни заводи в гр. Плевен – през 1967 г. Закупен е от Художествената академия за сумата от 6084 лв. Монтиран е от студентски колектив с ръководител доц. Михаил Енев и съдействието на специалисти от Киноцентъра. Заинтересовани от машината и по нареждане на директора на НПТМ, група колеги от музея отиват на предварителен оглед. Доцент Енев от академията демонстрира перфектното състояние на работещата, но вече излизаща от употреба техника. Поради необходимостта кинозалата в Художествената академия /ХА/ да бъде преустроена и преоборудвана с видеотехника и поради опасността старата българска техника да бъде унищожена, музеят взема решението да приеме във фондовете си кинопоста.

Предаването е извършено съгласно протокол и заповед № 547/30.ХІ..1993 г. в присъствието на комисия от страна на Академията в състав: Председател - доц.Михаил Енев и членове: Александра Михайлова Стоичкова, гл.асистент Здравко М. Стоянов и счетоводител Дуда Пенева. В късната есен на 1993г. екип от 3-ма уредници на НПТМ за няколко дни успяват да разглобят киномашините на ХА. Една от тях е заведена под № 06583  в инвентарната книга на музея – като нов експонат.

Веднага й отделено място за експониране - в южния край на експозицията,  /голямата музейна зала/. Там машината е сглобена и експонирана /сн.1/ с тонусилвателя. Поради липсата на достатъчно експозиционна площ, другата киномашина  е прибрана разглобена в музейното хранилище - заедно с останалите части и аксесоари към кинопоста.

Киномашина  № 2  се състои от няколко сглобени  една към друга части: 

І. Постамент, който представлява масивно правоъгълно тяло изработено от чугун. Закрепва се към хоризонтална основа през отвори в четирите ъгъла, в които се поставят болтове, покрити с пластмасови капачки. /сн.2/

            ІІ. Крак, който е монтиран в среден правоъгълен отвор към постамента с 4 болта. Във вътрешността му има свързващата електро-контактна, клемно-кабелна група. /сн.3/

Върху крака е монтирана шарнирно правоъгълна рамка, носеща тялото. Рамката е снабдена с винтов лост за движение в хоризонталната равнина.

            ІІІ.Тяло - закрепено към рамката с 3 болта. Във вътрешността, затваряща се от капак с горно хоризонтално шарнирно закрепване  е монтирана установката, носеща оптичната система с електро-дъговия светлинен източник. Тя се състои от: сферично заобления стъклен рефлектор с интерферентно покритие. /сн.4/

Рефлекторът е свързан с регулиращи винтове, намиращи се под задния капак, които служат за промяна положението му спрямо фокалната равнина. Към установката се закрепват още: двата въгленови електрода и винтовите приспособления с бакелитови ръкохватки към тях за регулиране положението на електродите спрямо оптичната ос.  /сн.5/

 Отпред  в тялото е монтирана кръгла клапа с процеп /сн.6/, свързана с лостова система, изведена отдясно външно и завършваща със сферична бакелитова ръкохватка. При задействане на външния лост чрез ръкохватката -  надолу, клапата спира светлинния поток фокусиран от източника /волтовата дъга/, получена при изгарянето между двата електрода. По този начин се осигурява тъмна пауза, предотвратяваща запалването или стопявянето на филмовата лента при евентуално аварийно спиране на транспорта, или при прехвърляне прожекцията към другата киномашина. Под страничния капак, затварящ вътрешността на тялото, е монтиран пусковият пулт, снабден с ампермер; волтмер и 2 електрически ключета - прекъсвачи. /сн.7/ Отзад, вътрешността на тялото се затваря с капак, под който е монтиран регулиращият автотрансформатор на токоизправителя. /сн.8/ Отгоре върху тярото е изработен отвор, където се поставя кюнец, отвеждащ изгорелите газове. /сн.9/

            ІV. Транспортен блок- закрепен е към предната част на тялото посредством 4 болта. /сн.10/   В предната му част са монтирани: лентодвижещият механизъм и обективният блок.

            1.Лентодвижещият механизъм е съставен от горен и долен модул.

        а/ горният модул се състои от следните съставни части: зъбчат транспортен барабан с 2 бр. притискащи гумени валчета, снабдени с лостчета за освобождаване; 2 бр. спомагателни пластмасови валчета; магнитна възпроизвеждаща глава, монтирана върху отделна метална плочка и комплектована с: 2 бр.основни обли валчета, четящо устройство, 2 бр. спомагателни валчета и 3 бр.пластмасови ролки.   /сн.11/                 

        б/ долният модул се състои от следните съставни части: зъбчат транспортен барабан: 1 бр. Притискащо и 1 бр. спомагателно валчета; оптична възпроизвеждаща глава, монтирана върху отделна метална плочка и комплектована с: 1 бр. основно; 1 бр. притискащо валчета и 3 бр.пластмасови ролки /сн.12/

            2. Обективният блок затваря филмовия канал, плъзгайки се върху обли релси, посредством ръкохватка, свързана с фрикционен лост. В предната му част върху носеща гривна е закрепен основният обектив „ Polkinar”-1,8/100мм. /сн.13/

          Допълнителният  обектив за широкоекранна прожекция  „Rektimaskop”  ІV  64/2х е подарен на музея от бившия кинооператор Милко Мирчев. Обективът се закрепва върху  пръстен,  въртящ се на вертикална ос. В горната част на оста се намира метален лост със сферична ръкохватка за освобождаване и законтряне на обективния пръстен. Разположен е в най-предната част пред основния обектив.сн.14 /

          Устройството за центриране на кадъра е изведено под филмовия канал чрез въртяща ръкохватка.

            3. Обтураторът е дисков двусекторен. Лопатките са огънати. Монтиран е във  вътрешността на транспортния блок, върху ос, разположена косо на 45 градуса спрямо оптичната ос. /сн.15/

            4. Грайферният механизъм представлява вал, снабден от двете страни със зъбни  Барабани.  /сн.16/  Монтиран е от долната страна на филмовия канал. Снабден е с притискаща ролка, задействаща се при затваряне на филмовия канал.Кадровото прозорче, като част от филмовия канал, е снабдено отвътре с тръбичка, по която преминава охлаждащата течност. /сн.15/ Продължението /вала/ на грайферния механизъм е свързано със задвижващия механизъм.

            5. Задвижващият механизъм е монтиран отляво на транспортния блок. Защитен е чрез шарнирно закрепен капак, отварящ се наляво. Състои се от следните части:

           а/ електродвигател /сн.17/, предаващ движението чрез зъбни колела и безконечни  спирални валчета; /сн.18/   

б/ тръбички за смазване на детайлите с машинно масло, подкачвано центробежно от картер в транспортния блок; /сн.18/

           в/маслен филтър, намиращ се в предната част на картера, отдолу на транспортния блок;

           г/ контактна група от живачни капсули с магнитно реле за изключване. /сн.19/

   V. Малетата – касетите на подаващата и поемаща филмовата лента ролки са монти        рани съответно отгоре и отдолу на транспортния блок с по 4 болта.  /сн.20, 21 и 22/

  VІ. До киномашината е експониран и тонусилвателят. Той е  лампов тип. Изграден  е от 5 панела. Свързва се с киномашините посредством 2 комплекта кабели. /сн.23/     

                    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Created by webdesign-123.com

en_GBEnglish