октомври 28, 2021
Музикалният механизъм Mignon от експозицията на Националния политехнически музей

Васил Макаринов, уредник Националният политехнически музей съхранява в своя фонд немалко артефакти, свързани с музиката и в частност – със звука и техническите аспекти на възпроизвеждането му. Не без основание темата за звуковъзпроизвеждането се приема като сериозна част от историята на техниката. Свързана също и с часовникарството по ред причини, тя намира и своето много […]

юли 27, 2021
За колекция „Шевни машини“ на Национален политехнически музей

инж. Светозарар Карарадева, зам. директор Създаването на шевната машина в средата на XIX в. променя съществено облика и възможностите на шивашкия процес –  както като домашна дейност, свързана с направата на облекло, така и като самостоятелен занаят. Ефективните резултати от нейното използване осигуряват бързото й разпространение, съпътствано от разрастващо се производство, усъвършенстване и създаване на […]

януари 28, 2021
Играчките парни машини във фондовете на НПТМ

автор: Сребро Божилов (уредник в НПТМ) ВМЕСТО УВОД Карлсон коленичи до парната машина и очите му заблестяха:    — Ей сега ще почне да работи. И наистина само след миг парната машина заработи. „Пух-пах-пух“ — пъхтеше тя. О, това беше най-прекрасната от всички парни машини, каквито само можеш да си представиш, и Карлсон изглеждаше толкова горд и щастлив, […]

януари 13, 2021
Киномашина „Балкан” в експозицията на Националния политехнически музей

          Чавдар Кисьов – уредник в НПТМ В края на лятото през 1993 г. в НПТМ е получено известие от ВИИИ „Николай Павлович” /художествената академия/ за безвъзмездно предаване на кинопост „Балкан” от кинокабината на учебната кинозала в академията. Кинопостът е произведен в завода за киномашини „М. В. Ломоносов”, който е част от комплекса Военни машиностроителни […]

януари 8, 2021
Търговско-промишлени изложения и панаири в България (1878-1944 г.) в материали от фонда на Националния политехнически музей

автор: Васил Макаринов, уредник, Национален политехнически музей От векове търговските панаири и изложения имат важна роля в икономическия живот на обществото с опосредстването на интензивната размяна на стоки и създаването на търговски контакти. В Европа панаирите и изложенията възникват през XI в., като значението и ролята им започват да спадат след  XVII в. с интензивното […]

Created by webdesign-123.com

bg_BGBulgarian